SIDSTE NYT

Tabellen herunder indeholder de seneste nyheder og ændringer på hjemmesiden.

Seneste ændring står øverst.

Dato Sidste nyt / ændring
18.05.20
ALLER NYESTE SIDSTE NYT VEDRØRENDE FIBERNET.

I lørdags tilmeldte jeg os her på Lampeager 10 via linket, som I kan se længere nede.
Dette link vedrører en generel liste vedrørende interesse for fibernet.

Jeg har netop prøvet at ringe på 70 70 40 40, for at høre, om de kunne sige noget interessant.
Jeg kom til at snakke med en flink dame, som åbenbart havde en liste, der var oprettet for nylig. Ikke en generel liste.
Sådan forstod jeg det i alt fald.

Hvis man er interesseret og gerne vil give uftryk for det, vil jeg mene, at man bør skrive sig på den generelle liste, men OGSÅ ringe på 70 70 40 40
og give udtryk for sin interesse.

Mvh.
Erik Nyholt

16.05.20
NYESTE SIDSTE NYT VEDRØRENDE FIBERNET.

Efter udsendelsen af forrige Sidste Nyt har jeg blandt andet fået en e-mail, hvor der var et link til YouSee, hvor man kan give udtryk for interesse for at blive tilsluttet fibernet.

https://tdcnet.dk/fiber - Man søger på sin adresse og så kommer interesselisten frem.

Man kan også stadigvæk selv henvende sig på telefonnumeret 70 70 40 40.

Om mig selv vil jeg fortælle, at jeg var med i bestyrelsen indtil 2013.
Jeg har sagt ja til fortsat at tage mig af hjemmesiden, som jeg har stået for siden 2006.

Normalt formidler jeg blot information videre fra bestyrelsen.
Denne gang har jeg efter et delvist ok fra bestyrelsen stukket snuden lidt mere frem.
Som jeg har skrevet, vil jeg gerne "underholde" med en status om interessen, men jeg vil ikke påtage mig nogen kontakt til YouSee.

Jeg synes imidlertid, det vil være en god idé, hvis der er en, som vil kontakte bestyrelsen med henblik på at påtage sig opgaven.

Kontakt til bestyrelsen kan foregå via KONTAKT her på hjemmesiden.

God weekend
Erik Nyholt, som spændt vil følge udviklingen

16.05.20
STATUS FOR INTERESSEN FOR FIBERNET.

Efter at jeg skrev om fibernet for fire dage siden, har jeg hørt fra flere, som er interesserede i at deltage i en samlet pakke.
Blandt andet en nuværende YouSee abonnent.

Jeg selv (Erik Nyholt, Lampeager) har netop haft ringet til YouSee på nummeret 70 70 40 40, som Bjørn Lange henviste til.
Det er i øjeblikket udenfor deres normale åbningstid, så jeg ringer igen på mandag.

Hvis der er flere, som er interserede og kontakter YouSee, tager jeg gerne imod mails, så jeg kan "underholde" om status her på hjemmesiden og måske få flere til at vise interesse.

12.05.20
SKAL DER FIBERNET IND TIL VORES HUSE.

Bjørn Lange fra Gøngetoften har sendt en opfordring til bestyrelsen om via grundejerforenings hjemmeside at opfordre medlemmerne til at gøre noget for at få rykket vore huse frem i køen til billig opkobling på fibernet.
Der kan ifølge Bjørn blive tale om en pris på ned til 500 kr. pr. hus.

Bjørn nævner, at han netop har talt med YouSee, som forklarede, at hvis han selv skulle have fiber ind, så ville det koste mange gravemeter (= mange penge).

MEN… Hvis nu rigtig mange i nærområdet ytrer interesse om at komme på fiberopkobling, så ville vi komme frem i køen om at få udrullet fibernet.
Endvidere ville prisen kunne reduceres væsentligt pr hus.

Bestyrelsen synes ligesom Bjørn, at det lyder interessant, hvis prisen for at få lagt fibernet ind kan komme ned i et fornuftigt prisleje.

Bjørn ville gerne have en meddelelse på hjemmesiden, hvor medlemmerne bliver opfordret til at ringe til YouSee (70 70 40 40) og fortælle, at man er interesseret i at koble sig på fibernet snarest muligt,
Forudsat det kan blive en del af en samlet løsning.

Bjørn nævner endvidere, at uanset om man vælger fiber fra Hiper, Fibia eller Ewii, så er det YouSee, der kommer og graver. Udbyderne har nemlig delt tilslutningsområderne mellem sig.
Når først fiberkablet er lagt ind til huset, kan man vel springe over til anden netudbyder.

Det ville nok egentlig være smart, hvis der var en, som ville påtage sig at koordinere processen. Så kunne man samtidig finde ud af, hvor mange steder, der allerede er indlagt fibernet.

26.03.20
ÅRSREGNSKABET FOR 2019 ER KLAR TIL GENERALFORSAMLINGEN.

Vores kasserer oplyser, at årsregnskabet for 2019 er færdigt og godkendt af vores revisor.
For første gang i mange år er årets resultat negativt.
Det skyldes omkostninger til vedligeholdelse af fællesarealet på over 41.000 kr. Størstedelen af omkostningerne her skyldes styning af popler,
rydning af buskads og småtræer samt bortkørsel af affald for næsten 28.000 kr.
Det var dette arbejde, som bestyrelsen inviterede medlemmerne til at udføre i en arbejdsweekend, men som ikke kunne gennemføres på grund af for få tilmeldte.
Årsregnskabet vil blive gennemgået på den kommende generalforsamling, der som tidligere udmeldt er udskudt, indtil vi igen må forsamles.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".

16.03.20
GENERALFORSAMLING UDSKYDES.

Kære medlemmer

Vi håber, I alle har det godt. Corona epidemien har lammet store dele af det danske samfund, og regeringen anbefaler, at vi ikke samles i større forsamlinger.
Grundejerforeningens vedtægter § 13 foreskriver, at den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned.
Imidlertid befinder vi os i en ekstraordinær situation, og bestyrelsen håber, at I har forståelse for, at vi udsætter årets generalforsamling,
der skulle afholdes onsdag d. 15. april 2020 kl. 20.00 til et senere tidspunkt.
Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen kan afholdes inden sommerferien og vender tilbage med en dato, så snart de har et overblik over epidemiens tidsmæssige omfang.
Pas godt på hinanden.

Mvh Bestyrelsen.

27.12.19
INDBRUD I TO HUSE PÅ GØNGESLETTEN.

Natten til den 24/12 mellem kl. 1 og 2 var der indbrud i et hus på Gøngesletten.

Mellem den 25/12 kl. 8:45 og 26/12 kl. 20:20 var den gal igen i et hus på Gøngesletten.

Hvis man er tilmeldt Nabohjælp, kan man se mere vedrørende begge indbrud.

29.11.19
INDBRUD I TO BILER PÅ BUEAGER.

Natten til onsdag den 27/11 og natten til torsdag den 28/11 har der været indbrud i biler på Bueager tæt på vores område.
Hvis man er tilmeldt Nabohjælp, kan man se mere.

Hermed endnu en opfordring til at holde øje og melde eventuelle observationer af mistænkelige personer.

12.11.19
Grundejerforeningen har modtaget et brev fra et af grundejerforeningens medlemmer.
Brevet er sendt til Rudersdal Kommune og vedrører vedligeholdelse af Gøngehusvej.

Se brevet her


09.10.19
Så er Gøngesletten desværre også kommet med på listen over veje i Vedbæk Villapark, som har haft indbrud.
På Gøngesletten fandt indbruddet sted i perioden 1. til 8. oktober, hvor beboeren var bortrejst.

Hermed endnu en opfordring til at tilmelde sig Nabohjælp.
Dem, der har forstand på det, siger, at det har en gavnlig effekt.
Det giver blandt andet en hurtig mulighed for at informere andre, som er tilknyttet Nabohjælp, om indbrud eller information om eventuelle
iagttagelser, som giver anledning til undren.

08.10.19
Efter udsendelse af den forrige nyhedsmail har en beboer på Lampeager oplyst, at de også har haft indbrud.
Indbruddet fandt sted natten til den 2. oktober kl. 3.11.

06.10.19
Så er vores område igen plaget af indbrud. Indenfor de sidste to uger har der været indbrud i huse på Lindevangsvej og Gøngetoften.

De mange indbrud og indbrudsforsøg er stadigvæk et stort problem. På generalforsamlingen i april blev alle medlemmer opfordret til at tilmelde sig
og skilte med Nabohjælp samt være opmærksomme overfor fremmede personer i vores område.
Evt. opsøge dem og spørge, hvad eller hvem de søger?

Politiet har i flere omgange opfordret os til at kontakte dem, hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis vi møder "mistænksomme" personer i området.

18.08.19
Den 12.06.19 skrev bestyelsen om beskæring af træerne på fællesarealet.

Der var ikke nok, der havde meldt sig, så bestyrelsen skrev følgende ud til de få medlemmer, der havde meldt sig:

Tak for din melding.

Vi har desværre haft så få tilmeldinger til arrangementet, at vi bliver nødt til at finde en ekstern samarbejdspartner til at forestå opgaven.

Vi har to tilbud liggende som vi umiddelbart synes er for dyre og vi har derfor prøvet at få en aftale med en tredje leverandør. Vi håbede at denne
leverandør kunne være hurtigt klar efter ferien, så vi kunne lave en del af bortkørslen med de tilmeldte medlemmer og dermed spare foreningen for nogle penge.
Det er dog ikke lykkedes at få en aftale i stand endnu og vi aflyser derfor arbejdsdagen d. 24/8.

Vi beklager den sene udmelding og håber på jeres tilmelding næste gang.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

29.06.19 "Nedenfor et link til Foreningen Maglemosens Naturpleje."

Link til Maglemosens Naturpleje: http://maglemosens-naturpleje.dk/?fbclid=IwAR2B7kWHNSUbjqgzIkF1d2dL41hVSyOorUQkf7Qe9BgtjNKFexvcGynR7-U

12.06.19
Kære alle medlemmer af Vedbæk Villapark

Træerne i den østlige del af vores fællesareal skal beskæres, så de ikke vælter i et eventuelt blæsevejr, da jorden på fællesarealet er meget våd.
Træerne er dels smukke at se på og hjælper samtidig vores grundejere til ikke at have helt så meget vand i haverne.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på at få en gartner til at styne (beskære) træerne samt rydde diverse buske og krat mellem træerne, så det også ser pænt ud.
Denne opgave kommer til at koste grundejerforeningen ca. kr. 47.000,- og vi synes helt principielt, at det er mange penge. Derfor vil vi foreslå en fælles arbejdsdag lørdag d. 24. august 2019, hvor vi selv beskærer træerne og kører diverse træ og affald væk.

For at denne dag skal kunne gennemføres tilfredsstillende og på én dag, er vi nødt til at være minimum 15 voksne og 2 trailere, som er klar til at tage fat hele dagen.
Vi vil derfor gerne bede om, at man, hvis man synes det er en god ide og i øvrigt har mulighed for at deltage, tilmelder sig dagen med en BINDENDE TILMELDING senest d. 25. juni 2019 på min mailadresse: jacobprebenhansen@hotmail.com

Er vi ikke nok tilmeldte d. 25/6, så vil bestyrelsen melde det ud d. 26/6 og gå videre med planen ved at få en ekstern til at styne træerne.

Vi håber at der er opbakning til projektet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

24.05.19 "Konstituering af bestyrelsen og generalforsamling 2020".

Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen den 25. april 2019:

Formand: Jacob Preben Hansen
Næstformand: Erling Rokstad
Menigt medlem: Claus E. Larsen

Suppleant: Henrik Baltzer

Med andre ord uændret i forhold til sidste år.

Derudover har bestyrelsen fastlagt datoen for næste års generalforsamling til onsdag d. 15. april 2020 kl. 20.00 på Gøngetoften 8.

17.05.19 Så ligger referatet plus resten af materialet fra generalforsamlingen den 25. april på hjemmesiden.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".

15.05.18 Grundejerforeningen har modtaget dette:

Kære Grundejerforening

Ved I at brugen af ukrudtsmidler i jeres haver kan bidrage til pesticidforureningen af vores grundvand? Og at én af tre grundvandsboringer i Egedal måtte lukkes på grund af kræftfremkaldende stoffer? I Rudersdal er en række parter gået sammen om at arbejde for at vi i fremtiden bliver pesticidfri kommune. Det løses nemlig ikke kun ved at stoppe for brugen af pesticider på offentlige arealer. Private haveejere skal opfordres til at bidrage. Hvordan løser vi den opgave?

Mandag den 3. juni afholder en række foreninger og politiske partier derfor et debatmøde i Glassalen i Birkerød Idrætscenter kl.kl. 17.00 - 18.30, med titlen:

Rudersdal - Pesticidfri Kommune?

På mødet indleder Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening med et indlæg om de DYREBARE DRÅBER: Hvad kan vi gøre for at sikre fremtidens drikkevand ? Hvorfor er vand så vigtigt? Hvordan håndterer vi pesticiderne og de nye trusler mod grund- og drikkevand? I vores haver?

Herefter følger gruppedrøftelser og debat: Hvordan kommer vi videre?


For arrangementet står Konservative, Lokallisten, Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale, Socialdemokratiet samt Danmarks Naturfrednings Forening i Rudersdal og Birkerød Vandforsyning.

Mød derfor op i Glassalen i Idrætscenteret I Birkerød, mandag den 03.06.2019, kl. 17.00 - 18.30 og deltag i debatten. I kan jo eventuelt rundsende denne mail til eventuelt interesserede i netop jeres grundejerforening.

Jeg har også vedføjet en plakat, som I måske har lyst til at hænge op i jeres lokalområde

De venligste hilsener

Karen Schousboe
/på vegne af arrangørerne, Christoffer Buster og Axel Bredsdorff


> Link til plakaten


09.04.19 Så ligger Indkaldelse til generalforsamlingen og Budget for 2020 også på hjemmesiden.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".

03.04.19 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 20.00.
Generalforsamlingen foregår hos Jacob Preben Hansen, Gøngetoften 8.

Vi glæder os til at hilse på alle medlemmer.

Indkaldelser udsendes også via brev i weekenden den 5. april - 7. april 2019.
Materiale til brug for generalforsamlingen uploades løbende på hjemmesiden under "GEN. FORSAMLINGER".

01.04.19 Linket fra den 25.03.19 er nu blevet suppleret med yderligere to links til hjemmesider, der beskriver rettigheder og pligter for grundejere,
der har ansvar for vedligeholdelse af private fællesveje.

Alle tre links kan findes under "LINKS".

25.03.19 Vores medlemmer opfordres til at give besked til Rudersdal Kommune, hvis de konstaterer en skade på en offentlig vej, sti eller fortov.
Det kan gøres ved at følge nedenstående link og udfylde skemaet.

Link til kommunen: https://givetpraj.rudersdal.dk/submission/submit/SPV

24.03.19 Regnskab (Resultatopgørelse og Balance) for 2018 til generalforsamlingen i april kan nu ses her på hjemmesiden.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
27.01.19 Torsten Hansborg, Gøngesletten 12 har med succes bedt kommunen om at salte på Gøngesletten.

Se mere under "FRA / TIL MEDLEMMER".
13.09.18 Opdatering på spuling af dræn fra den 06.09.18.

Forrige fredag skulle der have været inspektion af drænet, men firmaet havde fejlbooket.
De kom med en stor lastvogn fredag den 14. sep.

Da der var meget snavs i drænrørene, blev de ikke færdige. De kommer igen mandag den 17/9 og laver den resterende inspektion.

Erling Rokstad oplyser endvidere, at der i brønden ud for Gøngetoften 17 stod 40-50 cm slam og ikke var nogen afvanding.
De øvrige brønde var også stoppede, men i mindre omfang.

En mere udførlig beskrivelse kommer senere.
06.09.18 Lokalplan 49.2, som er et tillæg til Lokalplan 49, ligger nu her på hjemmesiden.
Se mere under "LOKALPLAN M.M.".
03.09.18 Der foretages inspektion og spuling af vores dræn i morgen, tirsdag den 4/9-2018 fra kl. 07.00 af Anlægsgartnerfirmaet Sven Bech A/S.
Hjemmeside: www.svenbech.dk

I den forbindelse kan nogle af jer få besøg af Sven Bech, der vil inspicere en drænbrønd i eller ved jeres have, og så håber vi, den er let at komme til og ikke helt tilgroet.
18.06.18 Så har Bestyrelsen konstitueret sig.
Se den nye Bestyrelse under "BESTYRELSEN".
24.04.18 Så ligger referatet fra den ordinære generalforsamling her på hjemmesiden sammen med regnskabet og budgettet.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
24.04.18 "Nyt indbrudsforsøg i området"

Natten til søndag var der igen et indbrudsforsøg hos et af vores medlemmer. Denne gang på Lindevangsvej.
Tyvene forsøgte at bryde et vindue op, og larmen vækkede beboeren, der fik skræmt tyvene væk. Politiet blev tilkaldt.

De mange indbrud og indbrudsforsøg er et stigende og stort problem, og det blev drøftet på generalforsamlingen for nylig.
Der var enighed om at opfordre alle medlemmer til at tilmelde sig og skilte med Nabohjælp samt være opmærksomme overfor fremmede personer i vores område.
Evt. opsøge dem og spørge, hvad eller hvem de søger?

Politiet har i flere omgange opfordret os til at kontakte dem, hellere en gang for meget end en gang for lidt, hvis vi møder "mistænksomme" personer i området.
01.04.18 Indkaldelse til generalforsamlingen tirsdag den 17/4 kl. 19:30 hos Erik Mollerup, Gøngesletten 13.

Papirer til generalforsamlingen findes nu her på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
25.03.18 Husk generalforsamlingen tirsdag den 17/4 kl. 19:30 hos Erik Mollerup, Gøngesletten 13.

Det reviderede regnskab (Resultatopgørelse og Balance) ligger nu her på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".

Hold øje med hjemmesiden. Her vil løbende komme mere materiale til generalforsamlingen.
Hvis du er tilmeldt vores nyheds-email, vil du automatisk få besked om nyheder.
25.02.18 Bestyrelsen har den 24. februar holdt bestyrelsesmøde, hvor den blandt andet har konstitueret sig.
Se hvordan under "BESTYRELSEN".

Bestyrelsen gør opmærksom på, at ved henvendelser omkring snerydning og anden vejvedligeholdelse skal medlemmerne selv forespørge kommunen.

Datoen for årets generalforsamling er fastsat til tirsdag den 17/4 kl. 19:30 hos Erik Mollerup, Gøngesletten 13.
Indkaldelser følger senere.
10.01.18 Så har der endnu en gang været indbrud i Vedbæk Villapark.
Denne gang blev nøglerne til en bil stjålet, hvorefter tyvene forsvandt med bilen.
Se nedenstående:

E-mail fra Nabohjælp den 9. januar 2018

Til yderligere info kan det bemærkes, at indbruddet skete om natten, mens beboeren lå og sov!!!

Hermed endnu en opfordring til at tilmelde sig Nabohjælp og været meget opmærksom på, om man ser noget usædvanligt i vores område.
04.12.17 Så ligger referatet fra den ordinære generalforsamling her på hjemmesiden sammen med regnskabet og budgettet.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".

Bestyrelsen vil hermed samtidig ønske alle medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår.
08.11.17 Husk den ordinære generalforsamling torsdag den 9. november 2017.

Nu ligger Budget for 2018 også her på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
16.10.17 Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 9. november 2017.

Indkaldlese, fuldmagt og det reviderede regnskab (Resultatopgørelse og Balance) ligger nu her på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
28.09.17 Så har der igen været indbrud her i Vedbæk Villapark.

Endnu en gang gik det ud over en beboer på Lindevangsvej, som heldigvis blev reddet af sin alarm, så tyvens ophold i huset blev kort.

Hermed atter en opfordring til at tilmelde sig Nabohjælp.
02.09.17 Pas på - flere indbrud i området.

Der har i de sidste par måneder været flere indbrud her i området.
Så sent som natten til fredag den 1/9 var der et indbrudsforsøg på Lindevangsvej.

Tidligere har der været et indbrudsforsøg på Lindevangsvej, hvor tyvene heller ikke kom ind, men hvor der til gengæld blev stjålet to cykler.

På Lampeager var der indbrud natten til lørdag den 12/8.

Vi vil opfordre alle til at være meget opmærksomme og ringe til politiet, hvis man ser noget mistænkeligt.

Hvis I har kendskab til noget, som I mener, andre i Grundejerforeningen bør vide, skal I bare skrive til Bestyrelsen via hjemmesiden, så skal det nok blive lagt på hjemmesiden og udsendt en nyhedsmail.
19.04.17 Det reviderede regnskab (Resultatopgørelse og Balance) ligger nu her på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
09.01.17 Bestyrelsen oplyser følgende:
Grundejerforeningen bakker helt op om de enkelte grundejeres klage til "vintervedligeholdelse", da der i de seneste 2 vintre ikke er blevet ryddet eller saltet en eneste gang, hvilket er bemærkelsesværdigt!
Som Erik Mollerup og jeg (Jørgen Haderup Alsing) påpegede i sommer, så er kommunens "tilbud" bestemt af visse rammer, men jeg er enig i at, selvom det er et prioriteringsspørgsmål, så kan kommunen ikke tillade sig at kalde det vintervedligehold, hvis det ikke indebærer, at der bliver ryddet eller saltet, når vi som grundejere er pålagt et meget strengt påbud, der udløser erstatningspligt, hvis det ikke overholdes. Det gælder de færdendes sikkerhed!
Det skal tilføjes, at vi er tilmeldt som veje (enkeltvis) ikke som grundejerforening.
09.11.16 Referat fra generalforsamlingen den 19. maj 2016 ligger nu på hjemmesiden.
Foreløbig i ikke underskrevet udgave.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
17.10.16 Henrik Baltzer, Gøngesletten 2 oplyser, at der har været flere indbrud i Vedbæk Villapark, og han har derfor foreslået bestyrelsen at udsende denne advarsel til grundejerforeningens medlemmer om ekstra agtpågivenhed og opmærksomhed i området.

Henrik Baltzer har også opfordret til, at man tilmelder sig Nabohjælp.
Et link kan findes under "LINKS".
22.05.16 Resultatopgørelse og balance for 2015 kan nu ses på hjemmesiden.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
21.05.16 Kære medlemmer,
Bestyrelsen takker for deltagelsen på den ordinære generalforsamling torsdag den 19. maj 2016.
Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Oversigten findes her på hjemmesiden. Se under "BESTYRELSEN".

Referat fra generalforsamlingen lægges her på hjemmesiden snarest muligt.
I øvrigt forbereder vi medlemmerne på, at der indenfor kort tid omdeles kontingentbetaling til Grundejerforeningen for 2016.

Vi ønsker alle medlemmer en fortsat dejlig sommer.
17.05.16 Kære medlemmer,
Bestyrelsen minder om den ordinære generalforsamling på torsdag den 19. maj 2016 kl. 18.00 på Vedbæk Skole.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.

Budget for 2017 kan nu findes under "Materiale til generalforsamlingen 2016".

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, og vi håber at se mange af jer.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
02.05.16 Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. maj 2016 kl. 18.00 på Vedbæk Skole, Henrikholms Allé 2 (ved biblioteket).
Skriftlige indkaldelser omdeles i løbet af de næste par dage.
Materiale til brug for generalforsamlingen vil blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen.

Der skal vælges nye kandidater til bestyrelsen, og vi håber at se et stort fremmøde.

Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
17.06.15 Referat fra generalforsamlingen den 27. april 2015 kan nu ses på hjemmeside.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
25.04.15 Praktiske oplysninger.
Der er kommet et nyt menupunkt på hjemmesiden.
Se mere under "PRAKTISKE OPLYSNINGER".
16.04.15 GRUNDEJERINFO.
Et af medlemmerne har gjort os opmærksom på, at Rudersdal Kommune udgiver et magasin GRUNDEJERINFO.
Se magasinet under "LINKS".
16.04.15 Budget for 2016.
Budgettet for 2016, der er til godkendelse på generalforsamlingen, kan nu ses på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
31.03.15 Generalforsamling 2015.
Datoen for dette års generalforsamling er fastsat til mandag den 27. april 2015 kl. 19.30 på Vedbæk Skole.
Der udsendes indkaldelser omkring den 10.-12. april 2015.
Årsregnskab 2014 er revideret og underskrevet. Det kan ses under materiale til generalforsamlingen.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
18.03.15 Ændring i bestyrelsen.
Elisabeth Ildal er nu kasserer.
Se mere under "BESTYRELSEN".
19.10.14 Sådan fyrer du fornuftigt.
Se mere under "FRA / TIL MEDLEMMER".
18.08.14 Sådan klager du over en håndværker.
Se mere under "LINKS".
04.05.14 Grundejerinfo fra Rudersdal Kommune.
Se mere under "LOKALPLAN M.M.".
03.04.14 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2014.
Der holdes ordinær generalforsamling tirsdag den 22. april 2014 kl. 20.00 på Vedbæk Skole.
Indkaldelserne uddeles i weekenden.
02.04.14 Budget for 2015 til generalforsamlingen 22. april 2014 ligger nu også på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
16.03.14 Materiale til generalforsamlingen 22. april 2014 kan nu ses på hjemmesiden.
Det drejer sig i første omgang om resultatopgørelse og balance for 2013.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
02.03.14 VIGTIG INFORMATION VEDR. KONTINGENT.
Kære medlemmer.
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at der fra visse web-banker eller net-banker kan være problemer med at acceptere det konto nummer, som vi har skrevet på den netop udsendte opkrævning.

Konto nummeret til indbetaling kan skrives på to måder: enten 4090-509659 eller 4090-4090509659.

Hvis I oplever problemer med at gennemføre betalingen, er I velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.
19.02.14 ENDNU ET INDBRUD I VEDBÆK VILLAPARK I JULEDAGENE.
Der har i løbet af juledagene også været et indbrud på grundejerforeningens del af Lindevangsvej.
25.01.14 FLERE INDBRUD I VEDBÆK VILLAPARK.
Vi har fra flere grundejere fået oplyst, at der desværre igen har været indbrud i vores kvarter. To steder på Gøngesletten og tre steder på Lampeager.
Vi opfordrer alle til at være ekstra opmærksomme, både på egen, men også gerne på naboens ejendom. Vær specielt opmærksom på opringninger (fastnet) hvor der bliver lagt på.
Hvis der er nogle, der har yderligere information vedrørende indbrud, må I meget gerne skrive til bestyrelsen via hjemmesiden.
04.01.14 De nye gældende vedtægter kan nu ses på hjemmesiden.
Man kan endvidere stadig se de forrige vedtægter fra 2010 samt de oprindelige vedtægter fra 1983.
Se mere under "VEDTÆGTER".
14.12.13 Referatet fra såvel den ordinære generalforsamling torsdag den 26. september 2013 som den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 24. oktober 2013 kan nu ses på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
25.10.13 Bestyrelsen har nu konstitueret sig efter generalforsamlingen den 26. september 2013.
Se mere under "BESTYRELSEN".
10.10.13 Der er nu uddelt indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling, som bliver afholdt torsdag den 24. oktober 2013.
Indkaldelsen ligger nu også her på hjemmesiden.
Mød op og stem torsdag den 24. oktober.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
02.10.13 Vedtægterne til godkendelse på den kommende ekstraordinære generalforsamling kan nu ses på hjemmesiden under generalforsamlinger.
Som ønsket på den ordinære generalforsamling, er vedtægterne layoutmæssigt nu i en lettere læselig form.
Udgaven fra den ordinære generalforsamling kan nu ses under "Referater med mere fra generalforsamlinger".
Man vil ligeledes her snart kunne læse referatet.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
28.09.13 Bestyrelsen ser nu sådan ud efter generalforsamlingen den 26. september 2013.
Bestyrelsen konstituerer sig på det først kommende bestyrelsesmøde.
Se mere under "BESTYRELSEN".
21.09.13 Budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
08.09.13 Materiale til generalforsamlingen.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
08.09.13 Opfordring til Nabohjælp.
Bestyrelsen har fra et medlem fået en opfordring til at tage initiativ til etablering af nabohjælp hos flest mulige medlemmer i grundejerforeningen incl. skiltning m.m.

Vi vil i den forbindelse henvise til kommentarer og links til relevante hjemmesider under LINKS, ligesom vi vil opfordre det enkelte medlem til at snakke med sine nærmeste naboer om at holde øje med hinandens huse. Det gælder både i dagligdagen samt specielt under ferier.
Se mere under "LINKS".
11.08.13 Fremlysning af kat.
Se mere under "FRA/TIL MEDLEMMER".
21.06.13 Det er allerede nu muligt at se det endnu ikke godkendte Regnskab og resultatopgørelse for 2012 - 2013.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
10.05.13 Hjælp med parketgulve.

Et medlem efterlyser oplysninger vedrørende parketgulve.
Se mere under "FRA/TIL MEDLEMMER".
28.01.13 Erfaring med opsætning af steler på Gøngesletten.

Bjørn Jacobsen foreslog på generalforsamlingen den 29. september 2011, at der blev opsat steler på hjørnet af Gøngesletten ud for nr. 4, da dette hjørne efter fjernelse af sten blev kørt op af tung trafik. På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skulle bestemme omfang og placering af steler i grundejerforeningen. De to steler blev opsat på hjørnet af Gøngesletten 4 i februar 2012 og har haft den ønskede effekt.

Derfor spørger bestyrelsen nu alle medlemmer, om de har kendskab til andre steder med lignende problemer, hvor det vil være en god idé at opsætte steler.
I så fald kan man skrive til bestyrelsen ved at benytte KONTAKT i nederste venstre hjørne på hjemmesiden.

Beslutning om opsætning af steler vil ske ud fra bestyrelsens vurdering samt ud fra hensyntagen til den disponible likviditet i henhold til de vedtagne budgetter.
23.12.12 5 gode råd for at forhindre, at tyven vælger dit hus.
Se mere under "LINKS".

Bestyrelsen vil samtidig ønske alle beboere i Vedbæk Villapark en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
26.11.12 Som skrevet her under SIDSTE NYT den 24.11.12 er bestyrelsen blevet gjort bekendt med, at Bjørn Lange har fået tilladelse fra Rudersdal Kommune til at opsætte solcellepaneler på sit tag.
I den forbindelse er der under LINKS tilføjet et link til Miljøministeriets notat om "Opsætning af solfangere/solcelleanlæg".
Hvis man er interesseret i at vide mere om projektet og tilladelsen fra kommunen, kan man eventuelt kontakte Bjørn Lange.
24.11.12 Vedrørende eventuelt manglende lys i lygtepælene på vores veje.
Se mere under "LINKS".
24.11.12 Se bestyrelsens sammensætning under BESTYRELSEN.
24.11.12 Bestyrelsen kan oplyse, at Bjørn Lange har fået tilladelse til at opsætte solcellepaneler.
Mere herom senere.
24.11.12 Der er konstateret en del indbrud og indbrudsforsøg i området.
Vi vil derfor opfordre alle til at holde ekstra øje med uvedkommende i området og eventuelt kontakte politiet, hvis man ser noget mistænkeligt.
31.10.12 Materialet fra generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
23.09.12 Budget for 2013 - 2014 til vedtagelse på generalforsamlingen ligger nu også på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
22.09.12 Bestyrelsen har sørget for at få ryddet op på græsarealet på Gøngesletten ud for nr. 32.
Roden fra det tidligere træ er fræset væk, jorden er planeret, og der er sået græs.
12.09.12 Forslag til generalforsamlingen.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
10.09.12 Så forsvandt fællesantennen.
Se mere under "BEBOER HIST.".
03.09.12 Materiale til generalforsamlingen ligger nu på hjemmesiden.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
01.09.12 Bjørn Lange, Gøngetoften 11 søger tagsten.
Se mere under "FRA / TIL MEDLEMMER".
28.08.12 Fællesantennen nedtages og fjernes fredag den 7. september 2012 kl. 8.30 af Scandic Metal ApS.

For at fejre nedtagelsen og tage pænt afsked med antennen, der har været til glæde for mange beboere og optaget dagsordenen på mange generalforsamlinger, vil bestyrelsen gerne invitere alle medlemmer til at overvære begivenheden.

I dagens anledning serverer vi rundstykker og Gammel Dansk, og så håber vi, at nogle af de beboere, der bor ud til antennen, vil hjælpe os med at brygge nogle kander kaffe og vand til te. Hvis I har tid og lyst til at deltage, bedes I af hensyn til indkøb af morgenbrød m.v. sende en tilmelding til Erik Nyholt (Brug evt. KONTAKT på hjemmesiden), så vi ved, at I kommer.

Vi glæder os til se Jer.
28.08.12 Bestyrelsen (Peter) har haft kontaktet Rudersdal Kommune og fortalt dem om flere af vores medlemmers store problemer med dræbersnegle og spurgt, om kommunen havde mulighed for at hjælpe os med bekæmpelsen.
Svaret fra kommunen var følgende:

Kære Peter Brincker Møller
Tak for din henvendelse om dræbersnegle, som i denne tid synes at forekomme i større mængde og udbredelse end "normalt". Rudersdal Kommune har ikke en særlig indsatsplan for bekæmpelse af dræbersnegle og har heller ikke ressourcer til praktisk eller økonomisk hjælp til grundejere. Der har netop i Politiken været en længere omtale af problematikken med dræbersnegle - se dette link:
http://politiken.dk/indland/ECE1709701/haveraedsel-bestanden-af-draebersnegle-er-eksploderet/

På Naturstyrelsens og Statens Skadedyrslaboratoriums hjemmesider kan der også findes oplysninger/råd om bekæmpelse af sneglen.

Held og lykke med bekæmpelsen!

Linket kan også findes under LINKS.
18.08.12 I forbindelse med nedtagelse af fællesantennen, får vi nu fjernet alle antenne-fordelingsbokse, der står enten ved de enkelte matrikler eller mellem to matrikler hos medlemmerne.
Arbejdet starter mandag den 20. august 2012 og fortsætter de følgende dage.
Det er K. Nyholm Gartnerservice, Pilehøj Vænge 8B, 3460 Birkerød, Tlf.: 31 72 53 71, e-mail: info@k-nyholm.dk , hjemmeside: www.k-nyholm.dk , der udfører arbejdet.
Ifølge aftalen med K. Nyholm Gartnerservice skal de hive 31 stk. antenneskabe op og fjerne dem. Huller efter skabene fyldes op med jord, og hvis belægningen bliver beskadiget ved fjernelsen, skal det repareres.

Nedlæggelse og fjernelse af selve fællesantennemasten er planlagt til fredag den 7. september 2012 kl. 8.30. Der følger mere information herom senere.
09.06.12 Det er allerede nu muligt at se det endnu ikke godkendte Regnskab og resultatopgørelse for 2011 - 2012.
Se mere under "GEN. FORSAMLINGER".
09.06.12 Information fra kommunen vedr. "Beplantning mod vej" kan læses under LINKS.
23.05.12 Torsten Hansborg, Gøngesletten 12 har bedt os gøre opmærksom på henstillingen vedr. brug af støjende haveredskaber. Henstillingen bliver nævnt på den årlige generalforsamling, men eftersom der løbende kommer nye medlemmer til, vil vi hermed gøre opmærksom på henstillingen, der kan læses her på hjemmesiden under HENSTILLINGER.
For god ordens skyld skal det nævnes, at der er tale om henstillinger og ikke regler.
20.05.12 Vedrørende fællesantennen. Se mere under "TV".
12.05.12 Seneste nyt om sagen vedr. det fældede træ ud for Gøngesletten 32. Se mere under "FRA / TIL MEDLEMMER".
09.01.12 Alle medlemmer ønskes et godt nytår.
Bestyrelsen vil samtidig minde om, at der slukkes for signalet fra fællesantennen. Se mere under "TV".
17.12.11 Status for sagen om det fældede træ ud for Gøngesletten 32. Se mere under "FRA / TIL MEDLEMMER".
01.12.11 Der slukkes for signalet fra fællesantennen den 11. januar 2012. Se mere under "TV".
23.11.11 De nye gældende vedtægter kan ses under "VEDTÆGTER".
Rudersdal Kommune har den 14. november 2011 godkendt de nye vedtægter, og alle formalia vedr. nedlæggelse af fællesantennen er hermed opfyldt.
Bestyrelsen vil snarest informere om lukning af fællesantennen.
07.11.11 Påtegning af deklarationerne kan ses under "LOKALPLAN M.M.".
06.11.11 Indbrudsforsøg på Gøngesletten:
Et medlem oplyser, at der i efterårsferien har været forsøg på indbrud på Gøngesletten.
Havedøren er forsøgt brudt op med et koben. Sagen er meldt til politiet.
Hermed en opfordring til at vi alle sammen holder lidt øje med hinandens huse og reagerer, hvis vi eventuelt ser noget, der giver anledning til undren.
02.11.11 Vedrørende fællesantennen:
Som oplyst på generalforsamlingen blev påtegningen på den første deklaration tinglyst den 1. august 2011.
Påtegningen på den anden deklaration er nu også tinglyst.
Næste proces er at få Rudersdal Kommune til at godkende de nye vedtægter, der blev besluttet på generalforsamlingerne i 2010.
29.10.11 Referat med mere fra generalforsamlingen torsdag den 29. september 2011 ligger på hjemmesiden.
Læs mere under "GEN. FORSAMLINGER".

Se bestyrelsens sammensætning under "BESTYRELSEN".

Under "LINKS" kan man nu læse information fra Rudersdal Kommune vedrørende afbrænding af haveaffald.
28.09.11 Budget til generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden.
Læs mere under "GEN. FORSAMLINGER".
26.09.11 Husk generalforsamlingen på torsdag.
19.09.11 Bestyrelsen har modtaget et forslag fra et medlem til generalforsamlingen.
Læs mere under "GEN. FORSAMLINGER".
19.09.11 Der er stadig 15 medlemmer, der mangler at betale kontingent.
Rykker er omdelt lørdag den 17. september. Indbetaling bedes foretaget snarest.
19.09.11 Indkaldelse og fuldmagt til generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden.
Læs mere under "GEN. FORSAMLINGER".
04.09.11 Regnskab til generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden.
Læs mere under "GEN. FORSAMLINGER".
22.08.11 Dato for Grundejerforeningens ordinære generalforsamling er nu fastsat til torsdag den 29. september 2011.
Indkaldelse og fuldmagt vil blive omdelt.
20.08.11 Opkrævning af kontingent til Grundejerforeningen er nu omdelt til alle medlemmer.
Bemærk venligst, at kontingentet skal betales senest den 1. september 2011.
20.08.11 Første påtegning til deklarationer er nu tinglyst. Bestyrelsen arbejder videre med at få tinglyst 2. påtegning.
I lyset af den lange behandlingstid i Tinglysningsretten forventer vi nu, at fællesantennen kan nedtages inden udgangen af 2011.
Læs mere under "Lokalplan m.m."
28.06.11 Under FRA / TIL MEDLEMMER ligger der nu et eksempel på et ønske om fældning af et træ på vej- eller stiareal.
04.06.11 Under FRA / TIL MEDLEMMER er der kommet et tilbud vedr. montering af postkasser.
30.05.11 Under LOKALPLAN M.M. ligger der nu også retningslinier vedr. "Vedligeholdelse af vej- og fællesarealer".
Disse retningslinier vil snarest blive omdelt.
24.04.11 Rudersdal Kommune har godkendt påtegningen til deklaration på vores ejendomme. Bestyrelsen afventer nu, at Tinglysningsretten også godkender deklarationerne. Påtegningen går ud på, at alt vedr. fællesantennen er fjernet, og at dette sker i overensstemmelse med de afholdte generalforsamlinger i Vedbæk Villapark. Vi forventer svar fra Tinglysningen indenfor ca. 1 måned.
Bestyrelsen håber på, at endelig nedtagning af fællesantennen vil ske inden sommerferien.
11.02.11 Bestyrelsen takker for alle de henvendelser, vi har modtaget omkring fældningen af træet på Gøngesletten. Vi er nu også i direkte dialog med den person, der har foretaget fældningen og forventer at finde en løsning på sagen.
14.01.11 Bestyrelsen har bemærket, at der er fældet et stort træ på Gøngesletten ud for nr. 32. Træet stod på et græsstykke, der er et fællesareal, og fældningen er foretaget uden, at bestyrelsen har været informeret eller involveret.
Bestyrelsen vil gerne høre fra de beboere, der har kendskab til fældningen, og gerne med information om, hvem der har gjort det og på hvilket grundlag.
Herefter overvejer bestyrelsen det eventuelle videre forløb.
22.12.10 Det andet sæt deklarationer for Vedbæk Villapark er nu lagt på hjemmesiden under LOKALPLAN M.M.
Bestyrelsen arbejder på at få ændret deklarationerne.
Ændringerne af deklarationerne er nødvendige, før de nye vedtægter kan godkendes af kommunen, og vi kan gå i gang med at nedlægge fællesantennen. Bestyrelsen forventer på nuværende tidspunkt og med forbehold for tidsforskydninger, at fællesantennen nedlægges i marts/april 2011.
Vi vil hermed benytte lejligheden til at ønske alle beboerne i Vedbæk Villapark en glædelig jul og et godt nytår.
22.11.10 Referat m.m. fra den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 26. oktober 2010 kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
28.10.10 Bestyrelsen har efter den ordinære generalforsamling konstitueret sig således: Se under BESTYRELSEN.
24.10.10 Bestyrelsens forslag til de ændrede vedtægter, der skal stemmes om på den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 26. oktober 2010, ligger nu under GEN. FORSAMLINGER.
20.10.10 Referat m.m. fra generalforsamlingen torsdag den 30. september 2010 kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
09.10.10 Materiale til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. oktober 2010 kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
28.09.10 Budget for 2011 - 2012 til generalforsamlingen torsdag den 30. september 2010 kan nu findes under GEN. FORSAMLINGER.
11.09.10 Materiale til generalforsamlingen torsdag den 30. september 2010 kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
11.09.10 Der er tilføjet et link til en hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse lidt om dræbersnegle.
Se mere under LINKS.
29.08.10 Den ordinære generalforsamling i Vedbæk Villapark Grundejerforening afholdes torsdag den 30. september 2010 kl. 19.00 i cafeen på Vedbæk Skole.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde til denne generalforsamling, hvor der fremlægges forslag til nye vedtægter i forbindelse med nedlæggelse af fællesantennen. For at undgå en ekstraordinær generalforsamling er det vigtigt, at mindst halvdelen af medlemmerne møder og afgiver stemme den 30. september 2010.
Der vil i god tid inden generalforsamlingen blive omdelt fuldstændig dagsorden og udkastet til de nye vedtægter.
25.05.10 Så er de nye girokort med kontingentopkrævning for 2010/2011 delt ud.
Bemærk venligst, at sidste betalingsfrist er den 10. juni.
11.04.10 Vi er bekendt med, at der kan være udfald på antennesignalet.
Vores antennemand vil blive kontaktet.
21.03.10 Status for nedlæggelse af fællesantennen.
Se mere under TV.
11.02.10 Nyt vedr. tagtrin til skorstensfejeren.
Se mere under FRA MEDLEMMER.
22.01.10 TV2 ZULU ophører pr. 1. februar 2010.
Se mere under TV.
24.12.09 Bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med at ændre vedtægterne.
Se mere under TV.
10.12.09 Kommunen har sendt et brev til grundejerforeningen med påbud om at fjerne sten på fællesarealer.
Se mere under LOKALPLAN M.M.
05.12.09 Kommunen har godkendt grundejerforeningens ansøgning om nedlæggelse af fællesantennen.
Se mere under TV.
01.12.09 Som tidligere meddelt (14.11.09) kan man nu ikke længere se TV3 via fællesantennen.
TV2 ZULU er kommet tilbage.
Se mere under TV.
24.11.09 Deklaration for Vedbæk Villapark er lagt ind under LOKALPLAN M.M.
Pjecen "Brug af vejareal" kan findes under LINKS.
19.11.09 Ansøgning til kommunen. Se mere under TV.
15.11.09 De ikke længere eksisterende TV-programmer er fjernet fra oversigten med frekvenser. Se mere under TV.
14.11.09 Status på reparation af antennen. Se mere under TV.
11.11.09 Vi vil opfordre til, at medlemmerne benytter KONTAKT, når man har spørgsmål, kommentarer eller lignende til bestyrelsen.
11.11.09 Stadig intet nyt om de manglende kanaler. Se mere under TV.
08.11.09 Der skal monteres trin på taget af hensyn til skorstensfejeren. Se mere under FRA MEDLEMMERNE.
08.11.09 Der skal monteres trin på taget af hensyn til skorstensfejeren. Se mere under FRA MEDLEMMERNE.
01.11.09 DR1, DR2 og TV2 virker igen. Se mere under TV.
29.10.09 Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen. Se BESTYRELSEN.
Information om overgang til digitale signaler pr. 1/11. Se TV.
21.10.09 Discovery virker igen.
20.10.09 Referatet fra generalforsamlingen og bestyrelsens beretning er nu lagt ud. Se under GEN. FORSAMLINGER.
Kassererens beretning følger snarest.
11.10.09 Problemer med Discovery.
15.09.09 Forslag til generalforsamlingen fra Niels og Henriette Kjær vedr. belysning og belægning kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
14.09.09 Forslag til generalforsamlingen fra Bjørn Lange vedr. fællesantennen kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
10.09.09 Materiale til generalforsamlingen torsdag den 24. september 2009 kan findes under GEN. FORSAMLINGER.
29.08.09 Brochuren "Hegn og hække" er lagt ind under LINKS.
23.08.09 Rudersdal Kommune har givet tilladelse til opsætning af individuel DVB-T-antenne. Læs mere under TV.
01.05.09 Bjørn oplyser følgende vedr. fællesantennen: Der er en del antenne-modtagere på Gøngetoften, der pt. mangler signal.
Det er en periodisk fejl, som derfor en svær at få ram på.
Bjørn har i dag forsøgt at få fat på en reparatør, men kombinationen af sommervejr og 1. maj gør åbenbart, at antenne-servicefirmaet ikke svarer på deres telefoner.
Bjørn håber at kunne få fejlen udbedret i løbet af mandag eller tirsdag i næste uge.
26.03.09 Husk at udfylde og aflevere skemaet til refusion af TV-afgifter, hvis du er berettiget til det.
Skemaet kan findes under TV her på hjemmesiden.
24.03.09 Lokalplan 49 er lagt ind på hjemmesiden.
24.03.09 E-mail-adresser:
I forbindelse med udsendelse af referat fra generalforsamlingen samt en tidligere undersøgelse vedrørende TV-kanaler har bestyrelsen fået e-mail-adresser på flere af medlemmerne.
Disse medlemmer er blevet spurgt, om de var interesserede i at modtage besked, når der var nyt fra bestyrelsen eller nyheder på hjemmesiden.
Det er der på nuværende tidspunkt 30 ud af 70 medlemmer, der har ytret ønske om.
Hvis vi ikke har fået din e-mail-adresse, og du er interesseret, så sendt en besked til bestyrelsen via hjemmesiden.
Der vil blive værnet om e-mail-adresserne.
01.01.09 SBS Net skifter indhold. Se under TV.
19.11.08 Referat fra generalforsamlingen tilføjet.
12.10.08 Bestyrelsen er nu sammensat således:
09.09.08 Spørgsmål vedr. byggeri - Se under LINKS.
08.09.08 Revideret udgave af erklæringer vedr. Fællesantenne og TV-kanaler.
25.05.08 Erklæringer vedr. Fællesantenne og TV-kanaler er tilføjet.
08.11.07 TV-kanaler og frekvenser opdateret.
28.10.07 Referat fra generalforsamlingen tilføjet.
03.10.07 Bestyrelsen ajourført efter generalforsamling.
25.01.07 Skemaet med TV kanaler er ajourført.
03.12.06 Der arbejdes på forummet.
Det er endnu ikke muligt at logge ind.
21.11.06 Denne tabel med sidste nyt er tilføjet.
Der er på nuværende tidspunkt flere planer for ændringer og tilføjelser til hjemmesiden.
1. Tilføjelse af et link vedr. olietanke.
2. Siden med links skal gøres mere overskuelig.
3. Der skal laves et beboerforum.
Hvornår de enkelte ting sker, tør jeg ikke lige love noget om.
18.11.06 Kontaktpersoner til fællesantennen er ændret.
08.11.06 Reglementer er ændret til henstillinger.