Erfaringer med vores nye termoruder (økonomi og komfort).

Komfortmæssigt har ruderne levet 100% op til de fordele vi var blevet lovet. Vi mærker ingen kuldenedfald fra vinduerne længere. Selv ikke fra de store termoruder (gulv-til-loft) i tilbygningen.
 
En pudsig sideeffekt har vi dog konstateret. På grund af vinduernes coating får vi nu et lag dug på den del af rudens yderside (den som kan tåle at blive våd ;-) som har frit udsyn til himlen. Duggen kommer kun når vinduet er åbent, typisk i løbet af natten. Duggen skulle efter sigende være en følge af den 1-vejs-gennemtrængelighed, for varmestråler, som alle coatede lavenergiruder har (uanset fabrikat).
 
Jeg var lidt nervøs for, om de coatede ruder ville farve lyset, så vi kom til at bo bag "kæmpe solbriller". Det kan jeg nu afkræfte. Der er et mindre lys-tab som følge af coatingen, men den er jævnt fordelt over hele farve-spektret, måske med mere filter for blå end for rød/gul, og er i øvrigt ikke særligt udtalt. Hvis man kigger længe og intenst efter en forskel i lysets farve, mener jeg at kunne se, at det er lidt mere gulligt/rødligt gennem ruderne end ved direkte dagslys. Men igen: Absolut ikke noget man bemærker, hvis man ikke kigger nøje efter.
 
Vi har nu opgjort gasforbruget for den forgangne fyrings-sæson (2002/2003). Resultatet er, at vi har brugt for 3.252 kr. mindre gas end forventet 2001/2003. For os, svarer det til en besparelse på over 18 procent i forhold til vores a-conto beløb.
 
Vi har ikke ændret varme-adfærd, eller foretaget andre forbedringer end præcis vindues-udskiftningen.
 
Når jeg snakker med naboerne, har alle givet udtryk for, at de brugte samme mængde gas eller (de fleste) mere end opkrævet a-conto i 2002/2003. Et kig på Jeres egen gasregning (hvis I bruger gas) for 2002/2003, bør give et fingerpeg om holdbarheden af de oplysninger jeg har indsamlet.
 
Jeg forventer på den baggrund, at vores investering i nye termoruder (inkl. montage) vil kunne tjene sig selv hjem inden 7 år (hurtigere hvis vintrene bliver hårde). I den periode har vi så glæden af vinduer, som vi kan sidde umiddelbart op ad, uden nogen kuldegener. Alt i alt er jeg glimrende tilfreds med vore nye ruder :-)
 
 
Venlig hilsen,
Bjørn Lange,
Gøngetoften 11