Diverse praktiske oplysninger vedrÝrende grundejerforeningen:


CVR nr.: 33570686

Konto nr: Danske Bank, 3170-4090509659