REFERAT, BERETNINGER M.M. FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. SEPTEMBER 2009.


Referat fra generalforsamlingen: Klik her

Bestyrelsens beretning: Klik her

Regnskab resultatopgørelse 2008/2009: Klik her

Regnskab balance 2008/2009: Klik her

Budget 2010/2011: Klik her

Forslag fra Bjørn Lange vedr. fællesantennen: Klik her

Forslag fra Niels og Henriette Kjær vedr. belysning og belægning: Klik her


NB: Hvis bestyrelsen har din e-mail-adresse, kan du automatisk få en e-mail, når der er nyt på hjemmesiden. Det benytter knap halvdelen af medlemmerne sig af.
Du kan sende din e-mail-adresse vha. KONTAKT i menuen ovre til venstre.

Opdateret den 27.10.09