REFERAT MED MERE FRA GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. SEPTEMBER 2013.


Referat fra generalforsamlingen: Klik her

Regnskab: Resultatopgørelse og balance 2012 - 2013: Klik her

Budget 2014: Klik her


Bestyrelsen havde følgende forslag til ændring af grundejerforeningens vedtægter: Klik her


NB: Hvis bestyrelsen har din e-mail-adresse, kan du automatisk få en e-mail, når der er nyt på hjemmesiden. Det benytter over halvdelen af medlemmerne sig af.
Du kan sende din e-mail-adresse vha. KONTAKT i menuen ovre til venstre.

Opdateret den 14.12.13