Vedbæk Villaparks Grundejerforening

  Klik her for at vende tilbage

13-Oktober-2000

 

 

 

Referat af generalforsamling 26. september 2000

 

1.        Til dirigent valgtes Per Berg (Lindevangsvej 42). Der var kort efter starten ca. 35 personer tilstede og  31 hustande var repræsenteret. Efter reglerne skal dagsordenen på generalforsamlingen indeholde punktet ”eventuelt” – Per tilføjede dette punkt til dagsordenen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2.        Karsten Elgaard Sørensen aflagde beretning om foreningens virksomhed i 1999/2000 .Det har været et forholdsvis stille år for bestyrelsen. Bestyrelsen har varetaget de normale pligter, som at sørge for græsslåning på fællesarealet, og har sørget for vedligeholdelse af antenneanlægget. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3.        Leif Petersen aflagde beretning om fællesantennen. Der har været forskellige reparationer på anlægget i årets løb. Og der har her i den seneste tid været en drilagtig periodisk fejl på dekoderen til TV3. Fejlen er fundet, og mens fejlen bliver repareret, har vi lånt en dekoder af antennefirmaet. Parabolen er blevet udskiftet med en større, og det har givet et bedre signal til satellit kanalerne. Den nuværende begrænsning på 10 kanaler ligger i vores forstærker, kabelnettet kan sagtens bære flere kanaler.

4.        Bjørn Lange aflagde beretning om fællesarealet. Græsset er blevet slået 3 gange. Bjørn fortalte også om et fælles areal på Gøngesletten og dets manglende vedligeholdelse. Arealet er en del af den private fælles vej Gøngesletten, og vedligeholdelsen skal foretages af beboerne på Gøngesletten.

5.        Eva Rasmussen fremlagde regnskabet for tiden 1. april 1999 – 31. marts 2000. Regnskabet blev godkendt.

6.        Eva Rasmussen fremlagde budgettet for 2001/2002. Budgettet blev godkendt.

7.        Karsten Elgaard Sørensen orienterede om, at der i oktober måned vil blive afholdt afstemning om hvilke TV-kanaler, der skal distribueres via antenneanlægget. Afstemningen er nødvendig, fordi der i oktober lanceres en ny tv-kanal ”TV2 Zulu”. Det er en ”must carry” kanal, som vi skal distribuere. Og vi er derfor nødt til at have afstemning om hvilke kanaler, vi skal have udover ”must carry” kanalerne.

8.        Kim Foller fra Alm Brand fortalte om det husforsikrings tilbud, som tilbydes til medlemmerne af grundejerforeningen. Der var 15 af de tilstedeværende, som var positive overfor tilbuddet. Bjørn Lange tilbød at stå for det praktiske arbejde med at starte ordningen op. På næste års generalforsamling vil der blive stillet forslag om, at bestyrelsen påtager sig dette arbejde.

9.        Forslag fra medlemmerne:

 

a.     Forslag fra Janne Blok og Karsten Elgaard Sørensen (Lindevangsvej 36) om udvidelse af den frivillige regel om tidspunkter for græsslåning. Forslaget blev vedtaget med næsten alle stemmer. Den frivillige regel siger nu at der må arbejdes med støjende maskiner i følgende tidsrum:

 

Lørdag og søndag mellem 10:00 og 12:00 og i perioden september til maj også i tidsrummet 14:00 til 16:00.

Onsdag hele dagen.

Øvrige hverdage indtil kl 16:00.

 

b.    Forslag fra Jørgen From (Lampeager 13) om etablering af TV3+ i stedet for Discovery  eller CNN. Efter en længere diskussion om TV-kanaler og en vejledende afstemning trak Jørgen From forslaget tilbage.

c.     Bjørn Jacobsen (Gøngesletten 4) var interesseret i at få analyseret årsagerne til de hvide pletter på mange af tagene. Pletterne er tørret mos. Et medlem har fået renset taget, og har fået det malet – Det koster 27.000 kr.

d.    Spørgsmål fra Lund-Sørensen (Gøngesletten 26 og 28) om reparation/vedligeholdelse af private veje i Vedbæk Villapark. Der var ingen fra Gøngesletten 26 og 28 tilstede på generalforsamlingen, så spørgsmålet blev ikke besvaret på generalforsamlingen. Men følgende gælder: Gøngesletten, Gøngetoften og Lampeager er tilsluttet kommunens serviceordning for private fælles veje. Langagervej og Lindevangsvej er ikke med i ordningen. Beskrivelsen af ordningen kan findes på kommunens hjemmeside www.sollerod.dk, og kan også fås ved henvendelse til kommunen. Kommunen oplyser, at en total renovering af en vej koster 6.000-12.000 kr. per parcel. Og kommunen tilbyder, at man kan betale beløbet tilbage via skatten over 5 år.

e.     Poul Kristensen (Lampeager 7) foreslår, at DR2 TV-kanalen modtages via almindelig antenne i stedet for parabol. Bestyrelsen ser positivt på forslaget og vil drøfte det med antenne firmaet.

 

10.     Der var 4 kandidater til 3 pladser i bestyrelsen. Men Bjørn Lange valgte at trække sig som kandidat. Og følgende 3 personer blev under klappen fra forsamlingen valgt ind i bestyrelsen.

 

Hanne Berg-Madsen       (Lindevangsvej 42)

Svend Sørensen            (Gøngetoften 6)

Leif Petersen            (Lampeager 4)     

 

11.     Til suppleanter valgte forsamlingen :

 

1. suppleant      Bjørn Lange            (Gøngetoften 11)

2. suppleant      Per Christiansen      (Lampeager 6)

 

12.     Til revisor valgte forsamlingen:

 

Aage Købke      (Gøngesletten 23)

 

13.     Under eventuelt blev diskuteret antallet af skader (fugle), og der blev også diskuteret indbrud og tyverisikring. For at undgå indbrud opfordres der til nabohjælp i forbindelse med ferier og lignende. Der blev også diskuteret at oprette en E-mail kæde, så vi kunne give hinanden besked, hvis vi havde udsat for indbrud og lignende ting. E-mail adresser kan påføres TV kanals afstemnings skemaet.

 

                Generalforsamlingen blev hævet kl. 22:00.

 

                Bestyrelsen blev på et bestyrelsesmøde 5. oktober sammensat således:

 

                Formand:               Karsten Elgaard Sørensen                Lindevangsvej 36                 45 89 22 77

                Kasserer:               Eva Rasmussen                            Gøngetoften 10                    45 89 02 62

                Antenne:               Leif Petersen                 Lampeager 4                          45 89 10 73

                Sekretær:               Hanne Berg-Madsen                Lindevangsvej 42                45 89 03 67

                Fællesareal:          Svend Sørensen                               Gøngetoften 6                      45 89 40 61

               

I tilfælde af antenne problemer kontaktes Leif Petersen. Er han ikke er hjemme, kan Svend Sørensen kontaktes i stedet. Hanne Berg-Madsen vil i den kommende periode også arbejde på automatisering af forskellige administrative procedurer.

 

                Som formand og referent: Karsten Elgaard Sørensen

 

 

 

 

                Som dirigent:                 Per Berg

Klik her for at vende tilbage