FÆLLESANTENNEN

INFORMATION VEDR. OVERGANG TIL DIGITALE SIGNALER OG NEDLÆGGELSE AF FÆLLESANTENNEN:

20.05.12.
Bestyrelsen blev for noget tid siden stillet i udsigt, at en person fra en radioamatørforening var interesseret i at nedtage og hente vores fællesantenne. Sagen er tilsyneladende gået i stå, og antennen står der, som bekendt, desværre endnu.
Derfor vil vi nu spørge blandt vores medlemmer, om der er nogen, som kender nogle, har kontakter eller gode idéer til, hvordan vi kan komme af med antennen, og gerne uden at det koster noget for foreningen. Vi har tidligere tilbudt - bl.a. til radioamatørforeningen - at de kan få antennen gratis, hvis de nedtager og fjerner den.
Vi ser frem til høre nogle gode forslag fra jer.

20.02.12.
Signalet fra fællesantennen har nu været slukket i lidt over en måned.

09.01.12.
Som tidligere meddelt her på hjemmesiden og i omdelte breve til alle medlemmer slukkes der for signalet fra fællesantennen onsdag den 11. januar 2012.
I første omgang afmonteres, fjernes og afisoleres alt elektrisk udstyr til fællesantennen. Herefter tager bestyrelsen stilling til fjernelse af selve masten samt eventuelt de antenneskabe, der står ved de enkelte matrikler. Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til bestyrelsen.

01.12.11.
Der slukkes for signalet fra fællesantennen den 11. januar 2012. Læs mere her: Klik her

22.01.10.
TV2 ZULU ophører pr. 1. februar 2010. Herefter vil det kun være muligt at modtage DR1, DR2 og TV2 fra fællesantennen.

24.12.09.
Bestyrelsen har efter kommunens tilladelse til at nedlægge fællesantennen påbegyndt arbejdet med at ændre vedtægterne. Vi forventer at kunne fremlægge disse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blandt andet kan tages endelig stilling til nedlæggelse af fællesantennen i februar eller marts 2010.

05.12.09.
Rudersdal Kommune har den 30. november godkendt grundejerforeningens ansøgning om nedlæggelse af fællesantenneforeningen.
Tilladelsen kan ses under LOKALPLAN M.M.
Bestyrelsen er i gang med at fastlægge det videre forløb. Heri indgår blandt andet en ekstraordinær generalforsamling i 2010.
I vil blive holdt underrettet via hjemmesiden.

01.12.09.
Som man kan læse længere nede, ville TV3 forsvinde fra fællesantennen den 1. december. Det er nu sket.
Vi har fået TV2 ZULU tilbage.
Der er samtidig endnu engang blevet byttet om på kanalerne.
DR1 er på den kanal, hvor DR2 var i går.
DR2 er på den kanal, hvor DR1 var i går.
TV2 er på den kanal, hvor TV2 var i går. (Sådan er det bare!)
TV2 ZULU er på den kanal, hvor TV3 var i går.
Se kanal og frekvens længere nede på siden.

19.11.09.
Bestyrelsen har i dag sendt en ansøgning til kommunen om tilladelse til nedlæggelse af fællesantennen.
I hører mere, når der nyt i sagen.

14.11.09.
På generalforsamlingen den 24. september 2009 blev bestyrelsen pålagt at arbejde mod den billigst mulige løsning og nedlægge alle betalingskanaler snarest muligt.
I forlængelse heraf har bestyrelsen opsagt abonnementerne på henholdsvis Viasat (TV3 og TV3+) og Canal Digital (TV2 Zulu og Discovery).
Abonnementet på Viasat ophører den 30. november 2009, og fra 1. december 2009 vises TV3 således ikke længere.
Abonnementet på Canal Digital ophører den 31. januar 2010. Blandt andet som følge af den korte frist til disse kanaler ville ophøre, har vi besluttet ikke at bekoste en reparation på 10.000 kr. af den defekte central for at kunne vise bl.a. Canal Digital i yderligere 2½ måned.

Opdateret den 20.02.12