DIVERSE INFORMATIONER FRA / TIL MEDLEMMERNE

 

13.05.2022: NOGET OM STIERNE I VEDBÆK VILLAPARK:

Mary Nyholt, Lampeager 10 har været ude at gå en tur på nogle af stierne i Vedvæk Villapark.
Det har givet anlæg til følgende indlæg.

Jeg gik i dag en tur på den lille sti mellem Lampeager og Caroline Mathildestien.
Stien ser ganske forfærdelig ud med et væltet stakit og buske langt ud over skel. Det er ikke nemt at færdes der mere.
Går man en tur ad de andre stier i Vedbæk Villapark, er det en fornøjelse at se, hvor velholdte de er. Der bliver faktisk brugt en del penge på at vedligeholde
vores fællesområder.

Stakittet står "heldigvis" stadig ret godt fast. Så der er ikke umiddelbart fare for, at der er nogen, som kommer til skade.


Se nogle billeder fra stien her:

Klik her for at se billederne.
27.01.2019: DET KAN BETALE SIG AT BEDE KOMMUNEN OM AT SALTE:

Torsten Hansborg, Gøngesletten 12 har med succes bedt kommunen om at salte på Gøngesletten.

I kan se e-mail kommunikationen her til inspiration:

E-mails vedrørende saltning19.10.2014: SÅDAN FYRER DU FORNUFTIGT:

Henrik Baltzer, Gøngesletten 2 har bedt om at få følgende link lagt på hjemmesiden:

Sådan fyrer du fornuftigt.11.08.2013: FREMLYSNING AF GRÅSTRIBET HUNKAT:

Kasper Langkilde, Gøngesletten 19, fremlyser en lille gråstribet hunkat, der har holdt til hos dem de sidste dage. Den er noget tynd - formodentlig ca. 6 mdr. Ingen øretatovering. Hvis nogen savner eller kender den, må de meget gerne skrive en sms til 61667151.
Se billederne af katten her:

Klik her for at se billederne.
10.05.2013: HJÆLP VEDRØRENDE PARKETGULVE:

Steve Pickering, Gøngesletten 1, spørger, om der er nogle, som har oplysninger vedrørende parketgulvene.
Det kan være såvel oplysninger om en mulig leverandør som "reservedele".


01.09.2012: TAGSTEN SØGES:

Har du reservetagsten liggende . . .

- Så vil jeg gerne købe dem. Helst brune, men til nød kan sorte også bruges (da de skal males).

Jeg skal bruge max 20 styk af de almindelige dobbelte tagsten der originalt ligger på vore huse. Ethvert antal er interessant, da jeg p.t. kun har én reserve-sten liggende.

Stenene hedder "BRAAS Frankfurter Pfanne", hvilket også er præget på bagsiden af dem.

Send en e-mail til bestyrelsen, som så vil sende videre til mig. Eller ring på 4566 1366 (aftener og weekender)

Venlig hilsen
Bjørn Lange
Gøngetoften 11


17.12.2011: VEDRØRENDE DET FÆLDEDE TRÆ UD FOR GØNGESLETTEN 32.

Anmeldelse af hærværk.
Det er med stor beklagelse, bestyrelsen har måttet anmelde sagen om det fældede træ på Gøngesletten ud for nr. 32 til Nordsjællands Politi.
Træet blev fældet i januar i år uden bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen har siden forfulgt sagen overfor den person, der foretog fældningen. Vi har i flere omgange været i dialog med vedkommende og været indstillet på at opnå et kompromis via en fredelig og mindelig løsning. Desværre måtte vi konstatere, at det ikke var muligt.
Eftersom sagen har stor opmærksomhed hos vores medlemmer og er af principiel betydning for at fastslå medlemmernes ret overfor de fælles ejede værdier i Grundejerforeningen, når der foretages dispositioner uden bestyrelsens accept, har vi erkendt, at vi må lade andre instanser afgøre det retslige aspekt.
Det skal pointeres, at bestyrelsen fortsat ønsker, at sagen afgøres med et kompromis, og vi er modtagelige for en dialog. Vi vil løbende informere medlemmerne om udviklingen i sagen her på hjemmesiden.

12.05.2012: Seneste nyt i sagen VEDRØRENDE DET FÆLDEDE TRÆ UD FOR GØNGESLETTEN 32.
Som opfølgning på sagen om det fældede træ på Gøngesletten kan bestyrelsen berette, at Nordsjællands Politi desværre har meddelt, at de har stoppet efterforskningen, fordi det vurderes, at der ikke er begået hærværk mod et af Vedbæk Villaparks Grundejerforenings træer.
Bestyrelsen tog i første omgang Politiets afgørelse til efterretning og bad henholdsvis den beboer, der bor ud til græsarealet og har vedligeholdelsespligten af dette område, samt den person der stod for fældningen af træet, om at fjerne roden efter det fældede træ og gøre græsarealet pænt og plant. Bestyrelsens anmodning affødte følgende svar: "jeg ser imidlertid frem til at foreningen løser problemet med vedligeholdelse af fællesarealerne".
Bestyrelsen opfatter svaret som, at grundejeren erkender, at det er Grundejerforeningen, der har ansvaret for det sted, hvor træet blev fældet, og at det derfor er Grundejerforeningen, der skal bekoste oprydning og genopretning af arealet. Vi opfatter også svaret som, at grundejeren erkender, at de ikke har ansvar for det område, hvor træet blev fældet og derfor ikke havde ret til at fælde det.
På den baggrund og fordi bestyrelsen vurderer, at Nordsjællands Politi har truffet afgørelsen ud fra nogle ukorrekte forudsætninger, har bestyrelsen besluttet at klage over afgørelsen til Statsadvokaten. Klagen har ikke medført omkostninger for Grundejerforeningen.
Vi vil holde medlemmerne orienteret om afgørelsen fra Statsadvokaten.


28.06.2011: EKSEMPEL PÅ ØNSKE OM FÆLDNING AF ET TRÆ PÅ VEJ- ELLER STIAREAL.

Nogle beboere på Lindevangsvej ønskede at fælde et stort birketræ, der skyggede for aftensolen på deres terrasse.
Træet stod i skellet mellem en ejendom og en sti, der forbinder Lindevangsvej til Gøngesletten. Træet sorterer derfor også under Grundejerforeningen, og beboerne kontaktede bestyrelsen, der anbefalede, at man spurgte alle omkringliggende beboere.

Beboerne blev spurgt og skrev under på, at de ikke havde indvendinger mod, at træet blev fældet. På den baggrund tillod bestyrelsen, at træet blev fældet med følgende betingelser:

- Fældning skal ske fuldstændigt; dvs, det må ikke kun beskæres, og der må ikke stå synlige stubbe tilbage.
- Den tilbageværende stub må, grundet den el-boks der står relativt tæt på, skæres ned til ca. 5 cm over jorden.
- Beboerne, der fælder træet, skal bekoste alle udgifter forbundet med fældning, bortskaffelse af træet samt oprydning på vejen.
- Beboerne, der fælder træet, skal sørge for bortskaffelse af træet og rengøre pladsen hvor træet fældes.


04.06.2011: TILBUD FRA POSTKASSEMONTØR.

Grundejerforeningen har modtaget nedenstående tilbud vedr. montering af postkasser.

Tilbud vedr. montering af postkasser11.02.2010: Mere om "TAGTRIN TIL SKORSTENSFEJEREN".

Bjørn Lange, der har koordineret tilmelding til opsætning af tagtrin til skorstensfejeren meddeler, at han har fået tilbud på tagtrin til 1.500 kr. pr. skorsten, der skal renses. Tilbuddet er baseret på 18 huse.
Hvis man ønsker at koble sig på dette tilbud, bedes man selv ringe til skorstensfejer Jimmy Mynster og anmode om at få tilbud for eget hus baseret på samme vilkår som i det store tilbud, der er afgivet til Bjørn. Det er indtil videre lykkedes for dem, der gjort det. Man bedes undlade at ringe til Bjørn for at komme med på listen.


TAGTRIN TIL SKORSTENSFEJEREN

Flere medlemmer i Vedbæk Villapark Grundejerforening har modtaget brev fra deres skorstensfejer om, at der skal monteres trin på taget, hvis skorstensfejeren fremover skal rense skorstenen.

Kravet er begrundet med Arbejdstilsynets At-vejledning A.2.1 november 2005 - 3. udgave juni 2008
www.at.dk/sw7414.asp afsnit 3.3.

Herunder fremhæves nogle links til beskrivelse af tagtrin:
www.braendeovns-shoppen.dk/category.52.
www.lavprisvvs.dk/shop/tagtrin-6273c1.html (billigste pris).

Beskrivelse af tagtrin (JUAL):
www.jual.dk/dk/produkter/tagtrin/db/88301.pdf.

Bestyrelsen har været i kontakt med skorstensfejer Jimmy Mynster, der anbefaler, at medlemmerne puljer sig sammen og samlet indhenter tilbud.

Skorstensfejermester Jimmy Mynster
Vestre Paradisvej 12
2840 Holte
tlf.: 45 42 42 05 (mellem 16 og 18)
tlf.: 20 45 92 05 (mellem 7 og 12)

Jimmy Mynster anslår, det vil koste ca. kr. 1.500,- pr. skorsten inkl. materialer og montering.

Bjørn Lange tilbyder at være koordinator for at indhente et fælles tilbud. Bjørn kan kontaktes på e-mail: lange@familie.tele.dk