På denne side kan man finde Deklaration for Vedbæk Villapark.

Her er indtil videre kun adgang til én lokalplan.
Det er Lokalplan 49, der omhandler Vedbæk Villakvarter, som Vedbæk Villapark er en del af.

Lokalplan 49 er lagt ind på hjemmesiden efter forslag fra en af beboerne her i Vedbæk Villapark.
Hvis der er forslag til andre lokalplaner, der kan have interesse for medlemmerne her i grundejerforeningen, må I meget gerne give os besked. F.eks. via KONTAKT på hjemmesiden.

Man kan også finde andet her på siden. Eksempelvis breve fra kommunen til grundejerforeningen.

04.05.2014 Rudersdal Kommune: Grundejerinfo. Nr. 2 - 4/2014


Påtegning deklaration 19730322 for Vedbæk Villapark


Påtegning deklaration 19730330 for Vedbæk Villapark


Deklaration 1 for Vedbæk Villapark


Deklaration 2 for Vedbæk Villapark


Godkendelse til nedlæggelse af fællesantenneforeningen


20.08.2011: Vedrørende nedlæggelse af fællesantennen


Brev fra kommunen om fjernelse af sten på fællesearealer


Lokalplan 49


Lokalplan 49.2 (Tillæg til Lokalplan 49)


Vedligeholdelse af vej- og fællesarealer